ПИСЦИ

Тин Ујевић

АУТО НА КОРЗУ

Радомир Уљаревић

МИЈЕНА

Радомир Уљаревић

БРИТВА

Радомир Уљаревић

ПРИМАЛНИ КРИК

Радомир Уљаревић

ПРЕДГОВОР

Радомир Уљаревић

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

Радомир Уљаревић

ПРЕСА

Милорад Улемек Легија

ГВОЗДЕНИ РОВ