ПИСЦИ

Михаило П. Минић

РАСУТЕ КОСТИ 1

Михаило П. Минић

РАСУТЕ КОСТИ 2

Радован Лекић

ЗАКО

Иван Р. Драговић

ПРЕКО ЧАКОРА И ПРЕВИЈЕ

Миљан В. Бабовић

РОБИЈАШ

Павле Џелетовић Иванов

21. СС ДИВИЗИЈА СКЕНДЕРБЕГ

Група аутора

ВАТРЕ СА КОМОВА

Павел Аполонович Ровински

БОЈ НА НОВШИЋУ

Жарко Бојић

КРВАВИ ТРАГОВИ

Мира Јовановић

ОСЛУШНИ