ПИСЦИ

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ВЕЛИКА

ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЕКСПОНАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЗАВИЧАНОГ МУЗЕЈА

"Клуб Велика" је започео припремне радње на формирању ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, који ће заједно са библиотеком чинити јединствену културну цјелину.

Поставку Музеја ћемо конципирати на реконструкцији живота наших предака односно на формирању збирки стрих предмета, алатки, посуђа, ношње, фотографија, докумената, одликовања и друге етно-историјске грађе и све оно што је потребно да се будуће генерације упознају са животом Величана у својој тешкој и славној историји.

Идеја за формирање ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА у Велици стара је неколико деценија, али како се ради о капиталном пројекту, који има вишеструка значења и циљеве, потребно је не само вријеме и слога, него и кунсултације са стручњацима и сличним државним и другим институцијама, обезбјеђење намјенског (трајног) простора, итд.

У нади да ћемо томе сви допринијети, ПОЗИВАМО СВЕ ВЕЛИЧАНЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У ПРИКУПЉАЊЕ ЕКСПОНАТА за будући Музеј.

Предмете и све остало што желите да се нађе као експонат у будућем Музеју, можете предати у канцеларју "Клуба Велика" у Дому у Велици.