ПИСЦИ

ЧЛАНОВИ ВЕЛИКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ciliim

Члан Велике библиотеке може постати свако. Годишњу чланарину одређују сами чланови, према својим могућностима.

Најмлађи становници, ђаци и студенти из Велике и околних села, немају обавезу плаћања чланарине.

БИТИ ЧЛАН ВЕЛИКЕ БИБЛИОТЕКЕ:

  • значи да можете да изнајмите било коју књигу,
  • значи да помажете Величкој дјеци да имају приближне услве као дјеца у развијеним срединама,
  • значи да учествујете у одржавању једног радног мјеста у Велици,
  • значи да учествујете у реализацији директних преноса свих промоција из библиотеке,
  • значи да вам је стало да Величака библиотека постоји и ради…

Списак чланова са износом уплаћене чланарине ће бити објављена на овој страни.

ciliim

Име                     Презиме                          Мјесто                       Земља                      Чланарина

Јован                           Брковић                                      Беогрд                                Србија                                 40

Веселин                     Брковић                                      Беогрд                                Србија                                 30

Марко                         Брковић                                      Беогрд                                Србија                                 30

                                                                                       ЗА 2017.годину УКУПНО:         100